Retur & Byte

Ångerrätt i 14 dagar

I enlighet med konsumentverkets regler ska du återsända varan till oss, eller överlämna den till butiken i Önneslöv, (Se adress) utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du fått varan. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut

Returer som inte är reklamationer

Frakt och returfrakt bekostas av kunden. Oavsett om fri frakt rådde vid köptillfället.

Kunden är fri att välja fraktmetod för returen. Tänk dock på att:

  1. Om du har valt metoden ”brev”, att det står utan tvivel om att försändelsen får plats i en brevlåda.
  2. För mer skrymmande paket än vad som gälle för punkt 1, alltid välja den frakttyp som är avsedd för att skicka till företag,
  3. Returer som skickas med  ”Ombud””Terminal” (eller motsvarande fraktmetod) inte kommer att hämtas ut av Udda Tina.
  4. Alla tillkommande fraktkostnader som uppkommer på grund av kundens försumlighet, debiteras kunden via Klarna.

Returadress:  Udda Tina, Önneslövs Egendom 981, 247 98 GENARP

Tips. Om du har valt faktura, kontakta Klarna för att förlänga förfallodatum på fakturan för att undvika påminnelseavgifter. Hänvisa till ordernummer i konversationen med Klarna.

Reklamationer

Kontakta oss alltid via mail när reklamation föreligger.

Vi besiktigar alla produkter innan de skickas. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer, åtar vi oss i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning att kostnadsfritt åtgärda felet.

Klagomålet ska komma till vår kännedom omedelbart efter att defekten har upptäckts. Läs även instruktioner om ”transportskador” under Leveransinfo

Vid godkänd reklamation återbetalas kundens utlägg för eventuell returfrakt via Klarna.

Återbetalningar

Efter att vi har mottagit och kontrollerat returnerad vara återbetalar vi varans värde till dig. Är varan använd, beslutas ett värdeminskningsavdrag baserat på vår bedömning av varans skick. Avdraget kan inte överklagas eller bestridas.

Det är Klarna som sköter återbetalningen på Udda Tinas begäran. Vid frågor gällande återbetalningstid, vänd dig till Klarna.